Fakta

Kontaktperson:
Magnus Johansson
Finansiärer:
  • Horizon 2020
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • RISE
  • TNO
  • AIT
  • Umeå kommun
  • City of Glasgow
  • City of Rotterdam
  • City of Brno
  • City of Gdansk
  • City of Parma
Projektperiod:
01 januari 2017 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:
Webbsida:
http://www.ruggedised.eu/

Om projektet

Inom Ruggedised utvecklar och prövar tre LightHouse Cities olika smarta lösningar inom stadsbyggnad som syftar till att minska städers energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.

Magnus Johanssons arbete finansieras av RISE och ingår i ett av arbetspaketen. Målet med arbetspaketet är att utveckla innovationsplattformar i Rotterdam, Umeå och Glasgow, som skall stödja uppskalning och spridning av smarta lösningar efter att projektet är avslutat.