Fakta

Kontaktperson:
Denis Music
Finansiär:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Denis Music
Projektperiod:
01 juni 2022 - 01 juli 2023
Forskningsämne:

Om projektet

Termoelektriska enheter omvandlar värme direkt till elektricitet utan koldioxid-utsläpp. Grundläggande och tillämpad forskning om dessa frågor är numera viktigare än någonsin. På grund av en relativt låg verkningsgrad hos termoelektriska enheter är tillämpningar begränsade till, exempelvis, rymdsonder och satelliter, industriell spillvärmeåtervinning såväl som kylning. Även om deras effektivitet definieras av transportegenskaperna (Seebeck-koefficienten, elektrisk och termisk konduktivitet), kan flera yttre parametrar drastiskt påverka effektivitet. En sådan parameter är mekanisk belastning, som ofta ignoreras, delvis på grund av brist på nödvändig utrustning. Här är en Seebeck-sond designad och konstruerad för termoelektriska tunnfilmer under mekanisk belastning. TiNiSn används som ett riktmärke för att demonstrera förverkligandet och en möjlighet att öka effektiviteten genom mekanisk belastning.