Fakta

Kontaktperson:
Erica Righard
Finansiärer:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Erica Righard
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 oktober 2018 - 30 september 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Denna studie bidrar till forskningen och politiken kring kulturell olikhet och etnisk bostadssegregering. Den skriver in sig själv i det förnyade intresset för ’everyday multiculturalism’ inom kvalitativa studier; den bygger på kritiska perspektiv på genus och ser till bostadssegregationen som en könad process. Projektet söker att sammanlänka olika perspektiv och är komparativ i sin ansats. Fokus ligger på hur olikhet i staden hanteras i politiken och av myndigheter på nationell och lokal, och i människors vardagsliv i blandade och segregerade bostadsområden i Malmö och Köpenhamn. Dessa städer är intressanta att jämföra då de ingår i liknande välfärds- men skilda migrationsregimer.

Analytiskt ser studien till (i) innebörden av kulturell olikhet som levd erfarenhet i bostadsområden av skilda karaktär, (ii) kulturell olikhet som en levd erfarenhet i relation till den mening kulturell olikhet ges i politik och insatser på nationell och lokal nivå, samt (iii) hur detta kan förstås när sätter Malmö och Köpenhamn i relation till varandra. Genom denna jämförande ansats söker detta projekt att ringa in ’best practices’ som kan bidra till hållbar stadsutveckling i Sverige och andra länder. Resultaten kommer att spridas genom akademiska publikationer, Urban Labs, populärvetenskapliga sammanfattningar med rekommendationer (policy briefs) och en avslutande offentlig konferens.