Fakta

Kontaktperson:
Vedrana Vejzovic
Finansiär:
  • CSS
Ansvarig vid Mau:
Vedrana Vejzovic
Affilierade:
  • Vedrana Vejzovic Malmö universitet
  • Ann-Cathrine Bramhagen Malmö universitet
  • Karin Örmon Malmö universitet
Projektperiod:
01 oktober 2019 - 30 november 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med projektet är att belysa sexuell hälsa hos ungdomar och unga vuxna med en inflammatorisk tarm sjukdom IBD, från ungdomars, unga vuxnas och sjukvårdspersonalens perspektiv. Etisk godkännande för studien har inhämtats (Dnr 2019/2). Resultatet kommer att rapporteras i en vetenskaplig tidskrift.