Fakta

Kontaktperson:
Vedrana Vejzovic
Finansiärer:
  • Malmö univeristet
Ansvarig vid Mau:
Vedrana Vejzovic
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 januari 2019 - 30 september 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, är en vanlig kronisk sjukdom bland tonåringar och unga vuxna. Prevalensen är störst hos ungdomar mellan 15 och 19 år och ökar globalt. Den genetiska komponenten är en av de viktigaste riskfaktorerna och sjukdomen ger symtom som buksmärtor, diarréer, viktminskning, gastrointestinal blödning, tillväxtrubbningar och anemi som de vanligaste beskrivna symptomen. Sjukdomen innebär en livslång behandling och kan påverka livet negativt.

Det har visat sig att kroniska sjukdomar och medicinska tillstånd hos ungdomar och unga vuxna kan vara förknippade med ökad risk för känslomässiga- och beteendemässiga problem. Det finns forskning som fokuserat på generell hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) hos ungdomar och unga vuxna med IBD. Den negativa synen och självbilden på den egen kropp som dessa unga människor beskriver kan härledas till både de symtom som sjukdomen medför men även de biverkningar som medicinen ger.

Med tanke på sjukdomens art och dess negativa inverkan på det dagliga livet med ständig oro över magens aktivitet och andra medföljande negativa effekter såsom t.ex. dålig lukt, och svårigheter att hålla avföring i kombination med risk för lägre hälsorelaterad livskvalitet kan vi förvänta oss att IBD kan ha inverkan på sexuell hälsa också. Tonårstiden och den tidiga vuxenålder har stor betydelse när det gäller utvecklingen av sexualitet och sexuell hälsa som definieras enligt WHO (2006) som ett ”tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten” och är en av de determinanter som kännetecknar god livskvalité.

Syftet med studien är att genom intervjuer med tonåringar och unga vuxna med IBD få ta del av deras upplevelse av sin sexuella hälsa samt att intervjua en grupp vårdpersonal för att beskriva deras erfarenheter av att arbeta med dessa tonåringar och unga vuxna i relation till deras sexuella hälsa.