Fakta

Kontaktperson:
Robert Nilsson Mohammadi
Finansiär:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Mats Greiff
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 juli 2020 - 30 juni 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

1969 reste ledande medlemmar av Black Panther Party (BPP) genom Skandinavien. BPP Solidarity Committees inrättades därefter i Köpenhamn och Stockholm, och aktiviteter till stöd för BPP ägde rum i de skandinaviska huvudstäderna och vid universitet. Intresset för BPP var stort i Skandinavien runt 1970 och producerade både översättningar av nyckeltexter från den rörelsen och journalistiska bidrag. Ledande kulturinstitutioner – t.ex. Moderna museet och Stockholms stadsmuseum – bjöd in delegationer från BPP. Pantrar som behövde gå i politisk exil fann tillflykt till Skandinavien. Till exempel startade afrikan-amerikanska krigsdesertörer en lokalavdelning av BPP i Malmö.

Detta projekt använder muntlig historia och arkivstudier för att ta reda på vad BPP gjorde i Skandinavien och vad som gjordes i solidaritet med BPP. BPP påverkades av antikoloniala kam-par världen över och blev senare en aktör på den globala arenan. Att få reda på varför BPP redan innan det orienterade sig mot de skandinaviska länderna, och hur dessa kontakter formade BPP och dess resande medlemmar, kan avslöja lika mycket om den rörelsens strategiska resonemang och ideologiska utveckling som om den transnationella dimensionen av 1968 i Skandinavien.

Tillgänglig historieskrivning om har inte undersökt ifall aktörer i andra delar av världen kan ha haft egna intressen för Skandinavien och kanske var de som först satte de aktörerna i Skandinavien i rörelse. Att de skandinaviska länderna hade en funktion i BPP:s globala nätverk tyder på att 1968 i Skandinavien kan berättas på sätt som betonar flödena av människor, idéer och pro-test-repertoarer. Inom dessa flöden måste svarta amerikaners upplevelser av att vara utsatta för och ta ställning mot rasism kommunicerats, förklarats och eventuellt översatts för att bli begripliga över gränser mellan såväl nationer som sociala skillnadskategorier.

Genom att analysera dessa utbyten kan detta projekt bidra med nya insikter i hur rasism och ”ras” kan förstås historiografiska kategorier. Projektet är sålunda influerat av tidigare forskning som visar att BPP:s artikuleringar av intersektionerna mellan klass och ras är viktiga att studera för att bättre förstå ökningen av både superdiversitet och rasism i vår samtid.