Fakta

Kontaktperson:
Guy Baeten
Finansiärer:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Guy Baeten
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 januari 2018 - 31 december 2020
Forskningsmiljö:

Om projektet

Syftet med projektet är att fylla en stor kunskapslucka i forskning om smarta städer. Den nuvarande forskningen om smart urbanisering har hittills främst koncentrerat sig på de tekniska aspekterna, samt globala företags marknader och produkter inom stadsutveckling.

Forskningsprojektet syftar därför till att studera smart urbanisering från ett motsatt perspektiv, det vill säga genom att fokusera på de politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av smart urbanisering, och belysa vad smarta städer innebär för arbetet i kommunerna, myndigheterna och utifrån medborgarnas intressen och behov.

Smart stadsutveckling har stor potential men kommunerna bör inte vara omedvetna om dess risker och fördelar, eller hur det eventuellt kan ändra planeringens dagordning eller befogenheter. Kommunerna bör erbjudas en mer fördjupande och klarare bild av de potentiella politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga utfallen av den service som företagen lanserarar kring smarta städer.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en mer kraftfull, kunnig och professionell inställning i de svenska kommunerna till de visioner som företagen presenterar med smarta städer, så att den offentliga sektorn kan maximera fördelarna och minimera riskerna. Projektet bygger på ett samarbete mellan forskare, kommunala och regionala myndigheter och utvalda leverantörer av tjänster och produkter för smarta städer.

Med tanke på den bristfälliga kunskapen om smarta städers politiska och sociala konsekvenser, kommer projektet att vara av undersökande karaktär och baseras på:

  • fallstudier av befintliga smart city-initiativ
  • deltagande i konferenser och professionella utställningar om smarta städer runt om i världen
  • möten med kommuntjänstemän och leverantörer av smarta städer tjänster och service

Eftersom smarta städer ännu är i sitt begynnande i Sverige kommer fallstudierna att genomföras i tre städer som har längre erfarenhet. Den första fallstudien genomförs i Antwerpen, Belgien, som för närvarande har organiserat det största "Living Lab" för smart city i Europa i samarbete med det belgiska företaget IMEC. Projektet är det första i sitt slag i världen.

Den andra fallstudien genomförs i Köpenhamn, Danmark som genom sitt Smart Solutions Lab har genomfört smarta lösningar inom områdena transport och miljö under flera år och är en av de främsta i smart stadspolitik. De vann World Smart City Award 2014.

I Köpenhamn sker samarbetet med Hitachi som de tillsammans har utvecklat ett helt integrerat datasystem i kommunen. Staden har en inkubator för nystartade företag inom smarta städer och med ett nära samarbete med de tekniska universiteten i Danmark.

Den tredje fallstudien genomförs i Melbourne, Australien som samarbetar med IBM och är en föregångare när det gäller genomförandet av Internet of Things. De har specialiserat sig på lösningar på global uppvärmning, den snabba befolkningstillväxten och avfallshantering. Tillsammans kommer dessa tre exempel från utländska städer som är mer avancerade i framtagandet av teknik och kommunal politik kopplat till smarta städer, vara till stor hjälp för att hjälpa svenska kommunala myndigheter att utveckla smarta städer på ett kunnigt och professionellt sätt.

Förutom vetenskapliga och populära publikationer, kommer projektet att leda till verkstäder och e-kurser på Malmö universitet som kommer att utbilda kommunala och regionala tjänstemän i att effektivt och professionellt hantera smart stadsplanering.