Fakta

Kontaktperson:
Paul Davidsson
Finansiärer:
 • Vinnova
Ansvarig vid Mau:
Paul Davidsson
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
 • Lund municipality
 • Malmö municipality
 • Lunds University
 • Mobile Heights
 • RISE
 • Axis Communications
 • Sony Mobile Communications
 • Ericsson
 • Telia Company
 • Sensative
 • Sensefarm
 • Kraftringen Energi
 • Schneider Electric Sverige
 • Lund Business Incubator
 • Trivector
 • u-Blox
Projektperiod:
01 september 2017 - 18 december 2020
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Webbsida:
http://futurebylund.se/smarta-offentliga-miljoer external link icon

Projektbeskrivning

Valt profilområde för projektet är smarta offentliga miljöer vilket innefattar miljöer som är publika och allmänt tillgängliga eller drivna av offentlig verksamhet. Både Lunds kommun och Malmö stad driver aktivt ett antal aktiviteter inom detta område och satsar strategiskt en stor del av sin digitaliseringsbudget inom området.

I denna strävan ser man att IoT kan spela en viktig roll skapandet av nya typer av lösningar för det offentliga rummet. Förutom dessa aktiviteter är strävan att skapa en bas för att undvika att man skapar stuprörslösningar genom att etablera horisontella byggblock som möjliggör återanvändande, öppenhet och delning. Denna aktivitet är central för att man ska kunna skapa en effektiv plattform och process för att mer effektivt kunna implementera IoT-lösningar i den offentliga verksamheten som både effektiviserar, skapar innovationskraft och stärker öppenheten mot medborgarna.

I projektet finns ett starkt konsortium med 17 aktörer. Lunds Kommun, Malmö Kommun, Lunds Universitet, Malmö Universitet, Mobile Heights, RISE, Sony, Ericsson, Telia, Sensative, Sensefarm, Kraftringen, Schneider, Ideon Innovation, u- Blox. Projektet har även ett nätverk av informella partners (som idag består av ca 30 företag och aktörer) som kommer att växa under projektets gång.

Kännetecken för projektet

Kännetecken för projektet är:

 • fokus på smarta offentliga miljöer
 • ett starkt projektteam
 • tydlig inkoppling mot behovsägare i Lund och Malmö
 • fokus på öppenhet
 • stötta innovation och entreprenöriella aktörer
 • samt öppna och delade IoT testbäddar.

Projektet kommer initialt att fokusera på 4 innovationsexempel:

 • cykeldata
 • övervakning av kritisk infrastruktur
 • effektiv och säker stadsodling samt
 • användarstyrd avfallshantering.