Fakta

Kontaktperson:
Adrian Lundberg
Finansiärer:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Malmö universitet:
Martin Stigmar
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 juli 2020 - 31 mars 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Covid-19 har medfört snabba omställningar i universitetslärares undervisningsvardag. Digitaliseringen av undervisningen har bland annat inneburit undervisning från hemmet via Zoom, inga studentmöten, och digitaliserad examination.

Vad innebär denna snabba undervisningsförändring för universitetslärares syn på sin professionella yrkesroll samt på sin professionella yrkesutövning?

Frågeställningar i projektet

I projektet ställs följande frågor:

a. Hur uppfattar universitetslärare att förändringen påverkar yrkesutövningen?

b. Har lärare förändrat undervisnings- och bedömningsmetoder? Om så, på vilket sätt?

c. Har digitaliseringen av utbildning påverkat kommunikationen mellan lärare? Om så, hur?

d. På vilket sätt har universitetslärares karaktärisering av framgångsrika framtida undervisningsmiljöer förändrats under den initiala fasen av Covid-19 pandemin?

e. Hur uppfattar studenter och svarar på digitaliseringen av utbildningen?