Fakta

Finansiär:
  • Erasmus + Foundings; Strategic Partnerships for Higer Education
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Bialystok University - Poland (Coordinating University)
  • Klaipeda University - Lithuania
  • Latvijas Kristiga Academy - Latvia
  • Waszawa University - Poland
Projektperiod:
01 september 2019 - 30 december 2022
Fakultet/institution:
Webbsida:
http://young.uwb.edu.pl/

Projektbeskrivning

Det aktuella projektet fokuserar på utveckling av didaktik och högskolepedagogik för framtida professionella grupper inom det sociala arbetsfältet i deras beredskap att arbeta med positiv ungdomsförändring och sociala interventioner för att stärka positiva resurser för utveckling, utbildning och förändringsarbete hos ungdomar i risksituationer. Arbetet bedrivs i internationellt samarbete mellan fem Europeiska universitet.