Fakta

Kontaktperson:
Kristina Lindström
Finansiär:
  • Formas –Vetenskapsråd för hållbar utveckling
Ansvarig vid Mau:
Kristina Lindström
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2022
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Debatten om en omställning till ett fossilfritt samhälle tenderar att fokusera på hur ny teknik, som biogas, kan ersätta fossilt bränsle, dock utan att behöva omförhandla sätt att leva som har gjorts möjligt genom tillgången till fossil energi. En omställning till ett fossilfritt samhälle kommer med största sannolikhet även innebära en omställning i vardagliga praktiker, värderingar och föreställningar. I vissa fall kan omställningen även leda till förluster av resurser, saker och mobilitet.

Syftet med projektet är att (1) involvera offentligheten i att föreställa sig och framföra fossilfria framtider som innehåller både hopp och förlust, och att (2) utveckla former och metoder för att diskutera och debattera dessa framtider mellan heterogena offentligheter.

Projektet kommer äga rum i det rurala Skåne. Syftet är att inkludera redan engagerade grupper, samt grupper som kan tänkas vara mer tveksamt inställda till en omställning, samt en bred åldersgrupp. Därmed skapas möjlighet att mobilisera en mångfacetterad bild av hopp och förlust i relation till ett fossilfritt samhälle, och att kultivera förskjutningar i vad som kan förstås som hoppfullt och vad som är acceptabel förlust.