Fakta

Kontaktperson:
Mona Holmqvist
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Projektperiod:
01 januari 2018 - 31 december 2022
Forskningsämne:

Om projektet

Forskningsprogrammet erbjuder forskarutbildning för lärare inom lärarutbildningen för att förbättra forskningslänkar i underdimensionerade områden (specialdidaktik) inom lärarutbildningen. Forskarskolan har två mål.

  • För det första syftar den till att utveckla färdigheter och bidra med kunskap om tre av de fyra utbildningsspåren i svensk specialpedagogutbildning, tillsammans med det nya fokuset på Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NDC).
  • För det andra avser vi att studera hur professionell utveckling kan förbättras genom att förstärka doktorandernas förmåga att ge och samla kollegial feedback i specialdidaktik under programmet, med hjälp av olika professionella utvecklingsmodeller för lärare.