Fakta

Kontaktperson:
Per Germundsson
Finansiärer:
  • Socialnämnden i Stockholm stad – Socialförvaltningen
Ansvarig vid Mau:
Per Germundsson
Projektperiod:
01 maj 2018 - 30 oktober 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Bakgrund

En ansökan om att stärka det tidiga tillgängliga stödet, skriven av Socialförvaltningen i Stockholm stad i samarbete med de sju ytterstadsområdena, har beviljats medel av Kommunstyrelsen. Det innebär en förstärkning av tjänster i ytterstadsförvaltningarna som ska arbeta med hembesöksprogram, föräldraskapsstödprogram och öppna förskolan. I arbetet ingår strategier för att tillgängliggöra stödet för alla familjer med barn i åldern 0-6 år. Ansökan är formulerad med utgångspunkt i det arbete som kommunen gör i en familjecentral och i samverkan med barn- och mödrahälsovården.

Vårt uppdrag

Malmö universitets uppdrag innebär följeforskning och processtöd vid samverkan i arbetet med att stärka det tidiga stödet i samverkan. I uppdraget ingår att genomföra mätningar av samverkansförutsättningar i de respektive stadsdelarna och att medverka i seminarier. Syftet med processtödet är att de involverade aktörerna utifrån aktuell forskning får en gemensam kunskapsbas kring samverkansprocessens grundläggande aspekter.