Fakta

Kontaktperson:
Hoai Anh Tran
Finansiär:
  • Riksbankens jubileumsfond
Ansvarig vid Mau:
Hoai Anh Tran
Projektperiod:
01 september 2022 - 31 augusti 2023
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Målet med projektet är att slutföra och syntetisera min samlade forskning om stadsutveckling i Hanoi med fokus på synergier och spänningar mellan statliga moderniseringsprojekt och stadsbyggnadsinitiativ av individer och hushåll, speciellt de fattiga. Projektet utvecklar och utvidgar begreppen stat-ledd kontra folk-ledd urbanisering föreslagna av McGee (2009) och lyfter fram den betydande rollen ’informella’ initiativ spelar i produktionen av nödvändiga bostäder, infrastruktur och tjänster för de mindre bemedlade, samt i utformningen av stadsutvecklings- och bostadspolitik.

Projektet består av:

  1. en undersökning av nya former och processer av ’informella’ utvecklingar i en urbaniserande by på Hanois stadkant för att komplettera min samlade forskning om de olika typologier av folk-ledd stadsutveckling under olika perioder i Hanoi,
  2. en syntes av min samlade forskning, tillsammans med det nya materialet, för att skapa en kronologisk redogörelse för olika typologier av folkledda stadsutvecklingsaktiviteter genom olika de utvecklingsfaserna i Hanois historia, från 1980-talet till idag.

Syfte

Syftet med detta är att sammanställa ett underlag för en redigerad bok som lyfter fram de fattigas bidrag i stadsutvecklingen och den betydande roll informella processer spelar i Vietnams urbanisering. Sabbatsperioden inkluderar två forskningsvistelser vid forskningscentra med fokus på Asienforskning, vid City University of Hong Kong respektive University of Washington, Seattle.