Fakta

Kontaktperson:
Emelie Josefina Nilsson
Finansiärer:
  • The Knowledge Foundation
Ansvarig vid Mau:
Emelie Josefina Nilsson
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Lipidor AB
  • MediGelium AB
  • Larodan AB
  • ERCO Pharma AB
Projektperiod:
01 april 2020 - 31 mars 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Hudens barriärfunktion skyddar huden mot påfrestningar från omvärlden. Projektet undersöker hur hudens extracellulära lipiders sammansättning påverkas av vanligt förekommande hudsjukdomars som psoriasis och atopisk dermatit. Olika tekniker, exempelvis röntgenspridning, kommer att användas för att kartlägga hur hudens lipidstruktur påverkas och vilken effekt det har för hudens barriärfunktion, samt hur farmaceutiska hjälpmedel samspelar med lipiderna. Projektet är ett samarbete med Lipidor AB, MediGelium AB, Larodan AB och ERCO Pharma AB.