Fakta

Kontaktperson:
Mustafa Dikec
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Under 1800-talet var det en stor utmaning för städer att få alla klockor att visa samma tid. När det fungerade var det också en källa till stolthet för en stad. Även privatpersoner var beredda att betala för att få den “rätta” tiden i sina hem. Elektriciteten var på frammarsch, men i Paris användes även ett pneumatiskt system för att distribuera tid till stadens klockor och till hemmen. Tiden i Paris låg i luften, bokstavligen, och varje minut fick den visarna att röra sig i klockor på offentliga platser och i privata hem. Mellan 1880 och 1927 pumpades luft under Paris jord genom ett nätverk av pneumatiska rör, som band ihop staden till en gemensam tidsregim.

Men fungerade detta nätverk verkligen? Vad ledde till installationen av ett sådant system? Var fanns de offentliga klockorna och varför? Vilka stadsdelar fick tillgång till den pneumatiska tiden? Var låg fabrikerna? Vad drev människor att betala för att anslutas till de pneumatiska tidsrören? Varför lät staden Paris installera detta system? Vad tänkte allmänheten om det? Kunde detta system på något sätt kopplas till en reglering av vardagslivet i staden? Och vad ledde till att systemet så småningom lades ner?

Detta projekt söker svar på ovanstående frågor genom arkivforskning på originalkällor om det pneumatiska tidsdistributionsnätverket i Paris 1880 till 1927, och tar sin utgångspunkt i vardagslivet i staden. Centralt för studien är ett föreslaget nytt sätt att se på städer genom begreppet ”temporala infrastrukturer”.

Projektet kommer att resultera i nya perspektiv på historiska relationer mellan teknologi och samhällets funktioner, och, i det här fallet, livet i staden. Det kommer att skapa insikter om hur en gemensam tidsuppfattning etablerades, hur det förändrade stadslivet, och hur städer under moderniteten kom att bli de tidskänsliga samhällen de är idag. Detta är viktiga frågor även i våra dagar av snabb teknologisk utveckling, där en historisk studie kan ge värdefulla insikter.