Fakta

Kontaktperson:
Charlotta Sunnqvist
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Karin Örmon
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Psykiatri Skåne
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Genom att använda tidsgeografiska livslinjer under studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom ramen för specialistutbildningen inom psykiatrisk vård konstruerar de livsförlopp tillsammans med patienter. Fokus i livsförloppen är patienters självupplevda sociala och stressfulla händelser. Tidsgeografisk intervju beskriver patientens narrativa livshistoria och beskriver patientens liv på ett konkret och tydligt sätt.

Metoden är interaktiv både i uppbyggnadsskedet och i analysskedet och utgör ett bra kommunikationsverktyg som ger förståelse för patientens situation och inleder på ett neuralt sätt en terapeutisk relation vilket kan gynna både student som patient. Genom fokusgruppsintervjuer utvärderar vi studenternas upplevelse av att använda Tidsgeografi i psykiatrisk omvårdnad. Vi analyserar även de tidsgeografiska livslinjerna för att identifiera sociala och stressfulla händelser under patientens livsförlopp.