Fakta

Kontaktperson:
Robert Hrelja
Finansiär:
  • K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik
Ansvarig vid Mau:
Robert Hrelja
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Fredrik Pettersson – Lunds Universitet
  • Tom Rye – Molde Högskola
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med projektet är att identifiera innovativa sätt att främja ”Transit Oriented Development” (TOD) i tidiga skeden i den fysiska planeringen. Det är särskilt viktigt att samordna kollektivtrafikens och den fysiska planeringen tidigt eftersom försök att anpassa bebyggelsen efter kollektivtrafikens i efterhand riskerar att medföra dåliga lösningar för kollektivtrafiken. Empiriskt är det förutsättningarna för TOD i kommuner som är belägna i storstadsregionernas ytterområden som analyseras. En analytisk utgångspunkt i projektet är att en effektiv planering i tidiga skeden påverkas av flera offentliga och privata organisationer, och att det är av central betydelse för TOD att förstå deras samverkan.

Kartläggning av hinder och framgångsfaktorer

Projektet kartlägger i ett första steg myndigheters och fastighetsbranschens agerande i pågående eller avslutade planeringsprojekt. I detta första steg identifieras både hinder och framgångsfaktorer för TOD. Ett särskilt intresse ägnas åt hur fastighetsbranschen påverkar förutsättningarna för TOD. I ett andra steg tar projektet fram råd och verktyg som kan användas för att hantera kollektivtrafiken i tidiga planeringsskeden. Ambitionen är att testa dessa råd och verktyg i pågående planeringsprojekt i de tre storstadsregionerna. Metodologiskt bygger resultaten på intervjuer och workshops med deltagande organisationer. I projektet jämförs även TOD i de svenska storstadsregionerna med erfarenheterna i två utländska städer (preliminärt Köpenhamn och Zurich).