Fakta

Kontaktperson:
Susanna Hedenborg
Finansiär:
  • Malmö stad
Ansvarig vid Mau:
Susanna Hedenborg
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Malmö stad
Projektperiod:
01 oktober 2020 - 30 juni 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Bakgrund

Idrottsföreningar kan utgöra en skola i demokrati och ledarskap. Det är också ett av skälen bakom dagens omfattande offentliga idrottsstöd. Men studier har visat att idrottsföreningars styrelser inte speglar vare sig medlemmarna eller samhället i stort om man ser till kön, ålder, etnicitet och utbildningsnivå. För att motverka denna utveckling behövs nya hållbara ledarroller. I Malmö har fritidsförvaltningen tillsammans med RF SISU Skåne genomfört utbildningsprogrammet Unga ledare sedan 2016. Totalt har ca 250 ungdomar mellan 16-25 år utbildats. Ambitionen har varit att öka representation av unga från olika delar av Malmö i föreningslivets demokratiska processer och skapa ett mervärde för såväl den enskilde individen som föreningen. I förlängningen gynnar det även idrottsrörelsen i stort och det omgivande samhället.

Syfte

Syftet med studien är att öka kunskapen om programmet och effekterna samt svara på frågor om varför ungdomar inte tillfrågas om att leda och vad unga själva säger om att leda.

Metod

Intervjuer och workshoppar.