Fakta

Kontaktperson:
Malin Ideland
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Malin Ideland
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 januari 2018 - 31 december 2021
Fakultet/institution:

Om projektet

Den svenska skolan beskrivs ofta i termer av kris. Storskaliga mätningar visar på brister i kunskaper, undervisningen påstås inte alltid ske på vetenskaplig grund och skolan möter inte heller de behov som samhälle och arbetsliv kräver - nu och i framtiden. Det formella skolpolitiska systemet har svarat genom reviderade läroplaner, krav på forskningsförankring och mål för digitalisering. Men även utanför detta reglerade system finns kommersiella aktörer som erbjuder produkter och tjänster som ska förbättra skolan, undervisningen och lärandet. Dessa aktörer, som vi kallar edu-prenörer, har olika skepnader. En del arbetar transnationellt (t ex OECD) medan andra återfinns lokalt och nationellt. En del är kommersiella, andra idédrivna, några båda delar. 

Projektet Utbildning AB studerar under vilka förhållanden, i vilka former och med vilka konsekvenser företag engagerar sig i svensk skola. Vad betyder detta för föreställningen om vad som är värdefull kunskap, god undervisning och hur man lär sig på bästa sätt? Detta vill vi undersöka genom att intervjua och observera dels personer som arbetar på företag och intresseorganisationer som riktar sig till skolor, dels skolledare och politiker som ansvarar för utbildningen. Vi kommer även att göra en historisk studie av fenomenet, både genom intervjuer och arkivmaterial.  

Genom projektet anknyter vi till ett forskningsfält som studerar hur gränserna mellan stat och marknad har upplösts och vad detta betyder det för hur man "gör skola”. Jämfört med tidigare forskning, som ofta har rört sig på policynivå, vill vi undersöka frågan ”inifrån”; hur den förändrade organisationen av skolan tar sig uttryck i människors vardags- och arbetsliv. Vi vill studera den här frågan från två håll, det vill säga från skolans såväl som från företagarnas.

Mer information om projektet