Fakta

Kontaktperson:
Anette Gjörloff Wingren
Finansiärer:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Malmö universitet:
Anette Gjörloff Wingren
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Niklas Arnberg – Umeå universitet
  • Mikael Elofsson – Umeå universitet
  • Remi Caraballo – Umeå universitet
Projektperiod:
01 augusti 2020 - 31 mars 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 är det patogen som orsakar sjukdomen Covid-19. Alla coronavirus har följande strukturella proteiner:

  • S protein
  • membran glykoprotein M
  • höljeprotein (E)
  • kärnkapsidprotein N
  • samt, beroende på coronavirusets art, ytterligare proteiner som kan vara inkorporerade i viruspartikeln.

Pågående vaccinutveckling fokuserar primärt på coronavirusets S-protein, som också är ett glykoprotein. Ett viktigt steg i förståelsen av hur virus känner igen humana celler är studera S-proteinets inbindning till angiotensin I-converting enzyme 2 (ACE2), ett protein som sitter exponerat i de humana cellernas cellmembran. Detta protein är vanligtvis uttryckt på många celltyper hos människa.

I detta projekt kommer interaktionerna mellan virusproteiner och humana celler att undersökas in vitro för att få en bättre förståelse för processerna som sker vid inbindning. Relevanta 3D modeller av cellkulturer kommer att etableras och undersökas för dessa interaktioner. Undersökningar kommer också att göras för att påverka interaktionerna mellan virusproteiner och humana celler genom att använda reagenser specifika för glykosylerade strukturer. Metoderna som används är flödescytometri, fluorescens/konfokal mikroskopi, fiber knob assay och protein-inbindings assays. Det framtida målet med våra studier är att få ökade kunskaper om hur man kan utveckla antivirala mediciner och vacciner.