Fakta

Kontaktperson:
Nina Axnäs
Finansiär:
  • Polismyndigheten
Ansvarig vid Mau:
Marie Torstensson Levander
Externa projektmedlemmar:
  • Ola Kronqvist - Linnéuniversitetet
Projektperiod:
01 september 2016 - 31 oktober 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Polisen tar emot anmälningar om brott. Polisen utreder brott. Polisen lägger även ner många förundersökningar som avser brott, i synnerhet mängdbrott. Som en naturlig konsekvens av detta är det främst polisen som kritiseras när personuppklaringen minskar för dessa brott. Men vilka förutsättningar har ringa misshandelsbrott och misshandelsbrott av normalgraden egentligen att utredas och klaras upp? Och vilka utredningsförmågor använder Polisen för denna typ av brott?

Polisen är en gatubyråkrati som måste prioritera bland inkommande ärenden. Sedan 2021 ska Polisen enligt den nationella utredningsstrategin endast utreda brottsmisstankar med förutsättningar att nå lagföring och påverka påföljden. Vilket beslutsunderlag som ligger till grund för förundersökningsledarnas första bedömning om en brottsmisstanke ska utredas eller ej och hur prioritering bland ärenden som det läggs resurser på sker, är således relevant kunskap ur rättssäkerhetssynpunkt, men även för att kunna bedöma i vilken utsträckning polisen når de uppsatta målen för utredningsverksamheten.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för att misshandelsbrott ska kunna utredas och polisens förmåga att lösa dessa brott. Målet är att ta fram kunskap för en uppföljningsmodell som kan leverera bättre än den rådande.