Fakta

Kontaktperson:
Marie Torstensson Levander
Finansiärer:
  • FORTE –Forskningsrådet för hälsa
  • arbetsliv och välfärd
Ansvarig vid Mau:
Marie Torstensson Levander
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 januari 2018 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Ungdomar rör sig i vardagen i olika sociala miljöer som alla påverkar deras utveckling och hälsa på olika sätt. Tonårsperioden är en tid i ungdomars liv då de i allt större utsträckning tillbringar mer tid på egen hand i sitt eget bostadsområde, samtidigt som de börjar röra sig mer i områden och i miljöer utanför bostadsområdet. Deras rutinaktiviteter förändras, man träffar nya vänner som bor i andra delar av staden och utvecklar nya intressen som innebär att mer tid tillbringas i stadskärnan, i mer eller mindre offentliga miljöer och i aktiviteter som i hög grad är ostrukturerade och utan tillsyn från vuxna.

Att risken för att utsättas för brott ökar när man tillbringar en stor del av sin tid i ostrukturerade och oövervakade aktiviteter har visat sig i tidigare forskning. Här finns givetvis individuella skillnader. Vissa ungdomar tillbringar mer tid i riskmiljöer och löper större risk att umgås och påverkas av kamrater eller andra personer med riskbeteenden. Det är också troligt att reaktionerna på, och konsekvenserna av, att utsättas för brott varierar mellan individer beroende på olika individuella egenskaper och sociala omständigheter.

I projektet vill vi öka kunskapen om de miljöer där ungdomar riskerar att utsättas för brott, både de bredare sociala kontexter (särskilt bostadsområdet) men framförallt de mindre, mer avgränsade, miljöer och rutinaktiviteter där de vistas i vardagen. Projektet baseras på data från det longitudinella projektet Malmöbarn/MINDS. Urvalet utgörs av 560 barn födda 1995 och data samlats in under perioden 2007-2014 (åldrarna 12-19 år).