Fakta

Kontaktperson:
Helena Fransson
Finansiär:
  • Malmö universitet
  • KK-stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Helena Fransson
Samarbetspartners:
  • Thomas Davidson – Linköpings universitet
Projektperiod:
01 september 2018 - 31 augusti 2023
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Resurserna för sjukvård är alltid begränsade – de räcker aldrig till för att helt tillgodose alla behov. Hälsoekonomisk utvärdering använder en uppsättning metoder och tillämpningar för att analysera resursanvändning och resultat av insatser som undersökningar, prognoser, förebyggande insatser och behandling, ofta i termer av kostnadseffektivitet. Prediktiva verktyg för karies och parodontit har använts inom tandvården under lång tid men metodernas kostnadseffektivitet är inte bevisad. Det krävs därför studier för att fylla denna kunskapslucka.

Projektet kommer att fokusera på en huvudforskningsfråga:

Hur kostnadseffektiva är verktygen som används för att förutsäga karies och svår parodontit?

Forskningsfrågorna kommer att besvaras genom ett antal nyckelaktiviteter:

  1. Att med hjälp av en systematisk översikt undersöka hur metoder och multivariabla modeller för förutsägelse av karies och parodontit utvärderades när det gäller kostnader och kostnadseffektivitet
  2. Att utvärdera kostnadseffektiviteten hos moderna verktyg för att förutsäga karies och svår parodontit
  3. Att analysera kostnadseffektiviteten hos nyutvecklade verktyg för att förutsäga karies och svår parodontit

I utvärderingen av kostnadseffektivitet ingår både analyser av kostnader och effekter. Kostnaderna kommer att analyseras med hjälp av ett ramverk för kostnadsanalyser utvecklat för diagnostiska metoder inom tandvården. Effekterna kommer att baseras på andra delar av forskningsprojektet Foresight. Slutligen kommer kostnadseffektiviteten att analyseras med hjälp av en simuleringsmodell som kommer att kunna syntetisera och extrapolera olika data för en lång tidsperiod som gör den relevant för beslutsfattare.