Fakta

Kontaktperson:
Anna Wärnsby
Finansiär:
  • Erasmus+ KA3
Ansvarig vid Mau:
Anna Wärnsby
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
  • Sirkka Ivakko
  • Ingrid Hortin
Samarbetspartners:
  • Robert O'Down vid University of León i Spanien
Projektperiod:
01 april 2021 - 01 januari 2024