Forskarskolor samlar doktorander med en gemensam inriktning. Inriktningen kan vara ett forskarutbildningsämne eller ett tema. Doktoranderna har gemensamma aktiviteter i form av kurser, workshops och seminarier. Ofta är forskarskolorna gemensamma med andra lärosäten och finansierade med hjälp av externa medel.

Malmö universitet deltar i ett flertal forskarskolor. Dels sådana där vi själva står som värdlärosäte, dels sådana där vi deltar med doktorander.