Ett år efter senaste riksdagsvalet.
Ett sekel efter demokratins genombrott i Sverige – besluten 1918 om införande av kvinnlig rösträtt, varefter första riksdagsvalet med allmän rösträtt genomfördes 1921.

Det uppmärksammas nu med att riksdagens talman Andreas Norlén besöker och deltar i ett timmeslångt panelsamtal på Malmö universitet – där du som student, medarbetare och allmänhet är välkommen att lyssna och delta. Temat för samtalet är lärdomar efter senaste valet samt diskussion utifrån frågeställningen: kris i regeringsfrågan?

I panelen medverkar även professor Hanna Bäck, professor, Lunds universitet och Johan Brännmark, docent, Malmö universitet.

Samtalets planerade upplägg:

  • Talman Andreas Norlén inleder med kortfattad introduktion.
  • Professor Hanna Bäck berättar kort om sitt kapitel Kris i regeringsbildningen i forskningsantologin Demokratins framtid.
  • Docent Johan Brännmark återger kort sina reflektioner efter valet.
  • Samtal mellan paneldeltagarna om bland annat lärdomar efter valet och den (med svenska mått mätt) utdragna regeringsbildningen.  
  • Moderator öppnar upp för åhörarna att delta i samtalet.

Talman Andreas Norléns besök på Malmö universitet är del i riksdagens landsomfattande uppmärksammande av 100-årsjublieet av demokratins genombrott i Sverige. Dagen före samtalet besöker han bland annat Länsmuseet i Kristianstad för att inviga utställningen ”Fira demokratin”.
Panelsamtalet anordnas av Riksdagsförvaltningen och Länsstyrelsen Skåne i samarbete med Malmö universitet.

Panelsamtalet leds av Per M Eriksson, kommunikationsavdelningen, Malmö universitet.

Välkommen!
Ingen föranmälan krävs – men kom gärna i tid.

Är du journalist och vill bevaka universitetsbesöket kontakta Jessica Bloem.

Andreas Norlén, talman (från hösten 2018 - ), riksdagsledamot för moderaterna sen 2006. Han har suttit bland annat i flera utskott:  konstitutions-, civil och justitieutskottet. Bakgrund som kommunfullmäktige- och landstingsfullmäktigeledamot i Motala och Östergötland.

Hanna Bäck, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet:
”Min forskning fokuserar framför allt på politiska partier och koalitionspolitik i Västeuropeiska parlamentariska demokratier, t ex på ämnen som regeringsbildning, regeringars överlevnad, fördelning och omfördelning av ministerposter, och beslutsfattande i koalitionsregeringar.” 
Källa: lu.se  

Johan Brännmark, docent, Malmö universitet. Han disputerade i praktisk filosofi vid Lunds universitet 2002 och är sedan 2011 lektor i etik och samhällsfilosofi vid institutionen för Globala politiska studier, framför allt med undervisning inom mänskliga rättigheter.