Beint Magnus Aamodt Bentsen, PhD Student, Malmö universitet 

Kommentator Sayaka Osanami Törngren, forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö universitet

Seminariet hålls på engelska. 

Läs mer om seminariet i vår engelska kalender