Välkommen till CTA-seminariet:

Moment 22 vid återgång i arbete vid psykisk ohälsa - när det obestämbara måste bestämmas

Ulrika Flädjemark, Malmö universitet
Susann Porter, Malmö universitet


CTA:s seminarieserie behandlar olika aspekter av arbetslivsforskning och utvärdering. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Läs mer om CTA på www.mau.se/cta.

Välkommen!