Det här evenemanget har redan passerat
Uppdragsutbildning för rektorer.

Mer information finns i den engelska kalendern.

Mer information och anmälan