Malmö universitet står som värd för nästa Administratörskongress 11-12 maj år 2022 och hälsar grupper inom utbildnings- och forskningsadministration välkomna. Kongressen vill vara en plats för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. 

Med anledning av den pågående coronapandemin flyttas kongressen från maj 2021 till 2022. 

Varmt välkomna till Malmö!