Den Akademiska högtidsveckan 2019 avslutas med Årshögtiden, då nya doktorer promoveras och professorer installeras, med efterföljande högtidsfest med mingel, mat, dryck och underhållning. 

Årshögtiden hålls mellan 16:00-18:00 (dörrarna öppnas 15:00) och högtidsfesten 18:00-01:00.

Vår ambition är att så stor del av årshögtiden som möjligt är tillgänglig på engelska. 

Mer information om årshögtiden samt högtidsveckan