För äldre i Sverige innebär digitaliseringen att dagligen möta en kravstruktur som förutsätter att de både innehar och kan använda digitala medier. Som bankkund, tågresenär, tidningsläsare, patient eller hyresgäst tas tekniken i princip för given. Ändå ser vi bara början på en digitaliseringsvåg som kommer att omfatta allt fler tjänster och relationer – och av den enskilde kräva fortgående investeringar i lärande och pengar. Men hur ser äldres förutsättningar att delta egentligen ut?

Presentationen tittar närmare på äldre svenskars (+65 år) tillgång till digitala medier, deras mönster för användning av dem samt reflekterar kring vad som egentligen krävs för att som äldre lyckas hantera den digitala vardagen.

Seminariet arrangeras av Digital@Idag i samarbete med Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) vid Malmö universitet. 

Delta online via Zoom 

Relevanta texter

Tobias Olsson & Dino Viscovi (2020) Who Actually Becomes a Silver Surfer? Prerequisites for Digital Inclusion, Javnost - The Public

Tobias Olsson, Ulli Samuelsson & Dino Viscovi (2019) At risk of exclusion? Degrees of ICT access and literacy among senior citizens, Information, Communication & Society, 22:1, 55-72 

Mer om Digital@Idag

Digital@Idag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Initiativtagare är; Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige LO, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Statens Servicecenter.

Målet med Digital@Idag är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Digital@Idag är en folkbildningsrörelse där över 170 aktörer medverkar och som tillsammans arrangerar aktiviteter på över 100 orter runt om i Sverige den 2 oktober 2020.

Läs mer om Digital@Idag