Välkomna till halvtidsseminarium med Alexander Engström, Institutionen för kriminologi, Fakulteten för hälsa och samhälle.

Extern granskare: FD Nina-Katri Gustafsson, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Intern granskare: Professor Robert Svensson, Institutionen för kriminologi