Det här evenemanget har redan passerat

Välkommen till en internationell seminarieserie arrangerad av Institutionen för samhälle, kultur och identitet, som syftar till att ur ett tvärvetenskapligt perspektiv belysa de komplexa dynamiker som konstruerar makt, styrning och kontroll.

Seminarieserien – som syftar till att utforska hur makt konstrueras och reproduceras inom tre samhällsområden: religiösa samfund, utbildningssystemet samt politiska organisationer – har nu kommit fram till Professor Allison Drew, University of York.

Professor Drew kommer tala på temat Sydafrika och den nya vänstern, utifrån artikeln A Gendered Approach to the Yu Chi Chan Club and National Liberation Front during South Africa's Transition to Armed Struggle, publicerad i International Review of Social History (Volume 67, 2022). Artikeln finns tillgänglig genom MAU:s bibliotek, men deltagare behöver inte läsa den i förväg:

Till artikeln

Seminariet är öppet för alla intresserade. Kontakta Emma Lundin (emma.lundin@mau.se) för mer information.

Andra seminarier i samma serie:
Shamus Rahman Khan (Princeton University) om "Elites and Power: Beyond the Economic Approach"