ESK#14 – Steinar Mathisen från OsloMet presenterar ett projekt genomfört tillsammans med Trude Sundtjønn, där lärarstudenter utforskar programmering analogt genom kroppsligt gestaltande. Även vi får prova på analog programmering under seminariet.

Seminarieserien ESK drivs av forskningsmiljön Estetiska kunskapsformer.

Se hela programmet