Doktorand Emma Göranson

Forskningsprojektets titel: Munhälsorelaterad livskvalitet – Betydelsen av bettavvikelser, tandreglering, ålder, kön och socioekonomiska skillnader bland barn och ungdomar i Sverige

Ämnesområde: Odontologi

Huvudhandledare: Professor Lars Bondemark, Malmö universitet

Kollegiala granskare: Docent Gunnel Hänsel Petersson och Professor Andreas Stavropoulos båda från Malmö universitet