Doktorand Fredrik Gränse

Forskningsprojektets titel: Oral Lichen Planus: Diagnosis and Treatment

Ämnesområde: Odontologi

Huvudhandledare: Docent Bengt Götrick, Malmö universitet

Kollegiala granskare: Odont. Dr. Evaggelia Papia och Professor Per Alstergren, båda Malmö universitet