Understanding and Preventing Pain in Pediatric Dentistry

Välkomna till ett antagningsseminarium inom forskarutbildning med doktoranden Rikard Roxner. 

Kollegiala granskare: Universitetslektor Anna Ljunggren och universitetslektor Anders Hedenbjörk Lager, båda vid Malmö universitet.

Delta på seminariet via Zoom