Doktorand: Krister Johansson

Forskningsprojektets titel: Novel Oral Anticoagulants (NOAC) in Oral & Maxillofacial Surgery: Impact on Bleeding Tendency, Surgical Difficulty and Postoperative Complications

Ämnesområde: Odontologi

Huvudhandledare: Docent Jonas Becktor, Malmö universitet

Kollegiala granskare: Odont dr Sofia Petrén och Odont dr Anders Hedenbjörk Lager, båda från Malmö universitet