Doktorand: Magnus Olsson

Forskningsprojektets titel: Den svenska tobakskohorten

Kollegiala granskare: Odont. dr. Susanne Brogård Roth och professor Per Vult von Steyern, båda Malmö universitet