Kommuner, skolor och fristående skolhuvudmän träffar idag förskollärar- och lärarstudenter i entréplan på Fakulteten för lärande och samhälle. Detta är ett sätt för Malmö universitet att underlätta för studenter att komma in på arbetsmarknaden. Kommuner och skolor får också en möjlighet att hitta framtida kompetent personal.