Den Akademiska högtidsveckan 2020 avslutas med Årshögtiden, då nya doktorer promoveras och professorer installeras, med efterföljande högtidsfest med mingel, mat, dryck och underhållning. 

Vår ambition är att så stor del av årshögtiden som möjligt är tillgänglig på engelska. 

Mer information om årshögtiden samt högtidsveckan