Malmö universitets årshögtid med doktorspromotion, professorsinstallation och utmärkelseutdelningar. Nya doktorer och professorer år 2020 och 2021 samt utmärkelsemottagare bjuds in till att delta i ceremonierna. Det planeras för publik på plats samt digitalt.

Universitetets beslut kopplade till pandemin samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner följs i arbetet.

Information om årshögtiden

Fakta

Årshögtiden avslutar Malmö universitets högtidsvecka, 11-15 oktober 2021, då akademiska framgångar hyllas och uppmärksammas genom olika evenemang.