i

Seminarium
Att förstå epilepsi: Kunskap, utbildning och stigmatisering 1950–2020

Torsdag 14 mars, 15:15 - 17:00
Scylla SC2-314, Nordenskiöldsgatan 6
Det här evenemanget har redan passerat

Universitetslektor Matilda Svensson Chowdhury, Institutionen för socialt arbete, presenterar ett VR-finansierat utbildningsvetenskapligt projekt som handlar om kunskapsproduktion om utbildning för människor med epilepsi åren 1950–2020. Hon redogör även för om och hur denna kunskapsproduktion påverkat tillgången till utbildning för målgruppen.

Ordförande är Malin Thor Tureby.