Det här evenemanget har redan passerat

Som en del i arbete med ”Malmös HBTQ-historia – ett antologiprojekt” inbjuder vi nu till en heldags workshop kring muntlig historia. Muntlig historia är en metod som många av skribenterna i projektet kommer att använda sig av, det vill säga göra intervjuer för att få fram kunskap om gångna tider och sedan skriva ett bidrag utifrån det materialet. Under workshopen kommer vi diskutera hur vi kan genomföra samtal på ett sätt så att vi delar makt och tillsammans med den vi pratar med bygger kunskap om det förflutna. Vi kommer diskutera etiska aspekter av samtals- och intervjusituationer, men också det praktiska kring hur de kan genomföras på ett bra sätt som går att arbeta med för att skapa text.

Malmös samlade röster

Ledare för workshopen är Rena Baledi (Rörelsernas museum), Robert Nilsson Mohammadi (Malmö universitet), Cecilia Nkolina (Teater InterAkt) och Kamal Masri (Helamalmö) som alla är aktiva i föreningen Malmös samlade röster.

Workshopen är en heldag via zoom, men det kommer vara gott om pauser. Inbjudan går ut till alla skribenter som visat intresse för att bidra till antologin, samt till organisationer i Malmö som arbetar med HBTQ i olika former.

Alla är hjärtligt välkomna, men föranmälan krävs. Anmälan sker via mail till imh@mau.se, senast måndag 14 december. Ange namn och mailadress som du vill ha zoom-länken skickad till. För att planera workshopens innehåll bättre ber kursarrangörerna alla som anmäler sig att beskriva sitt antologibidrag kortfattat i text.

Workshopen är ett samarrangemang mellan ABF Malmö och Institutet för studier i Malmös historia, Malmö universitet.