Forskning malmö universitet

Kursen riktar sig till dig som är doktorand på MAU och som är i slutfasen av ditt avhandlingsarbete. Under kursen får du lära dig hur formatmallen fungerar, samt hur du lägger in bilder, diagram och annan grafik på ett korrekt sätt. Du kommer också få information om hela tryckprocessen – från inlämning till Media-Tryck, till att avhandlingen är tryckt och levererad. Kursen varar mellan 1,5 och 2 timmar.

Kontakta Jonas.Palm@service.lu.se om du har frågor som rör kursen.

Kursen ges på engelska.