Det här evenemanget har redan passerat
Doctoral student union

Under högtidsveckan anordnar doktorandkåren korta populärvetenskapliga talks av doktorander från olika fakulteter på universitetet. Samtalen vänder sig till medarbetare, studenter och allmänhet och lyfter den forskning som pågår vid universitetet samt visar på bredden av ämnen.

Doktorandkåren hoppas på att skapa intresse för forskning och karriär inom forskning.

Samtalen hålls på svenska eller engelska.

Engagera dig under tiden som student

Zoom-länk till eventet

Till Facebook-eventet