Under högtidsveckan anordnar doktorandkåren korta populärvetenskapliga talks av doktorander från olika fakulteter på universitetet. Samtalen vänder sig till medarbetare, studenter och allmänhet och lyfter den forskning som pågår vid universitetet samt visar på bredden av ämnen.

Doktorandkåren hoppas på att skapa intresse för forskning och karriär inom forskning.

Samtalen hålls på svenska eller engelska och Zoom-länk publiceras längre fram. 

Engagera dig under tiden som student