TEMA HÄLSA. Institutionen för vårdvetenskap bjuder in till en eftermiddag fylld med forskning om barnhälsa.

14:00-14:05 Välkomna
Linda Jensen

14:05-14:20 Barnets perspektiv på tarmrensning inför en planerad koloskopi
Vedrana Vejzovic

14:20-14:35 Elevhälsans medicinska insats - med fokus från riskfaktorer till friskfaktor
Cecilia Ljunggren

14:35-14:50 NaCl eller Heparin för att förlänga tiden in situ för PVK hos barn?
Aynur Gunes

14:50-15:00 Elevers upplevelse av att använda skoltoaletter
Maja Norling

15:00-15:15 Paus

15:15-15:30 Utomeuropeiska föräldrars upplevelse av barnhälsovården i Sverige
Elisabeth Mangrio

15:30-15:45 Barn och smärta i ett globalt perspektiv
Ann-Cathrine Bramhagen

15:45-16:00 Avslutning med diskussion
Linda Jensen

Anmälan