Bildinstitutionen, KSM, vid Fakulteten för lärande och samhälle,  Malmö universitet välkomnar er!

13.15: Välkomna och introduktion av eftermiddagen

13.25: Bild på Malmö universitet

13.35: Konceptuella regler

Bildlärarstudenterna Frank Winberg och Erica Wedman visar sina arbeten.

13.45: Från mediekunnighet till infrastrukturlitteracitet i bildämnet

Ingrid Forsler har en bakgrund som gymnasielärare i bild- och medieämnen. Hon arbetar nu på Södertörn högskola som forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap samt på lärarutbildningen.

Mediekunnighet – att tolka, analysera och skapa medieinnehåll – är en väl etablerad del av bildämnet, men vilka kunskaper krävs egentligen för att förbereda eleverna på dagens mediesamhälle? I workshopen introduceras begreppet infrastrukturlitteracitet som ett möjligt sätt att närma sig frågor om teknologiutveckling, medier och hållbarhet. Begreppet är hämtat från avhandlingen Enabling Media Infrastructures, imaginaries and cultural techniques in Swedish and Estonian visual arts education (Forsler, 2020) som undersöker relationen mellan bildämnet och olika medieteknologier. Den innehåller också ett postscript med lektionsupplägg som ni gärna får läsa i förväg så att vi kan diskutera dem i mindre grupper.

Läs avhandlingen. Postskriptet finns på s. 237-250.

14.00: Slump fika och diskussion i breakout rooms

14.30: Återkoppling från diskussionerna

14.45: Uttrycksfulla serier

Student undervisar Student. Bildlärarstudenterna Annie Antonsson, Moa Mc-Allister och Réka Klein Wiecherink håller en workshop på Zoom. Till detta ska ni ha framför er: vitt A4-papper, linjal, blyerts, suddgummi. Valfritt material: färgpennor.

15.30: Distansundervisning inom ämnet Bild - fördelar, nackdelar och erfarenheter

Lena Ansner bildlärare på Malmö latinskolan på Estetiska programmet inriktning Bild och Formgivning.

ca 16.15: Utvärdering av dagen

Vilka ämnen skulle ni vilja att vi tar upp framöver?

Anmälan behöver inte göras.

Zoomlänk till mötet